Skip to content

LINGUARTE I

L’italià a través de l’art

LINGUARTE I, L’ITALIÀ A TRAVÉS DE L’ART

GISELLA TIBERIO

Dijous 18:00 – 20:00 h

CALENDARI

octubre – desembre 2022

IDIOMA

Italià

Linguarte és un mètode, divertit, lúdic i original per aprendre italià, que conjuga la llengua italiana i el llenguatge de l’art, i usa sempre l’art i la història de l’art com a suport didàctic. Linguarte és adequat per a tothom, sigui quin sigui el seu nivell d’italià, i també per a aquells que mai ho han estudiat. Si t’agrada l’art, si vols aprendre italià o vols simplement refrescar, Linguarte és per a tu.

PRIMER TRIMESTRE

 • Fonètica i ortografia, presentem-nos com els artistes del passat.
 • Aprenem els números cardinals amb Leonardo Fibonacci, amb el nombre auri i amb Melenconia I d’Albrecht Dürer.
 • Els articles i els adjectius demostratius amb el Matrimoni Arnolfini de Jan Van Eyck.
 • El present de l’indicatiu dels auxiliars essere i avere i dels verbs regulars de la 1a, 2a i 3a conjugació i l’ús de la forma negativa.
 • La nacionalitat dels artistes i l’adjectiu qualificatiu.
 • Primer exercici mnemotècnic amb l’aprenentatge de la tornada d’una poesia de Llorenç el Magnífic.
 • Creiem el museu virtual de la classe, realitzant la fitxa tècnica d’una obra d’art triada per nosaltres, per utilitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirides durant el primer trimestre.

SEGON TRIMESTRE

 • Serà motiu d’especial atenció l’estudi dels verbs irregulars.
  JOC DE ROL amb la Retrospectiva de Sandro Botticelli: visita guiada al museu i repàs dels verbs estudiats. Comença un nou tipus d’exercici: la tavolozza, ‘una mica de tot’.
 • EXPLOREM L’ESPAI amb les figures impossibles d’Escher i practicarem amb els verbs irregulars salire i scendere.
 • L’ARTICLE INDETERMINAT i : i Coniugi Arnolfini.
 • TI PIACE O NON TI PIACE? T’AGRADA O NO T’AGRADA? Aprenem a expressar les nostres opinions observant les obres del passat.
 • GIANO, la divinitat més antiga del Panteó romà i els verbs de moviment irregulars: andare i venire.
 • TRADUTTORE TRADITORE, traductor traïdor: de la Torre de Babel a la Vulgata de Sant Jeroni, del Moisès de Michelangelo als verbs irregulars de la segona conjugació acabats en -arre, orre, urre.
 • Estudiem l’ús de les preposicions di, a, da, a través de temàtiques artístiques.
 • L’ART D’ESCOLTAR: monografia de Hans Holbein, la tavolozza, l’exercici “una mica de tot”.

TERCER TRIMESTRE

 • VIATGE EN EL TEMPS. Aprendrem a conjugar els verbs al PASSATO PROSSIMO explorant les al·legories del temps: les tres edats de l’home, les quatre estacions, les hores, les parts del dia, les fases de la vida, per acabar amb La Trinità de Masaccio.
 • Conjugarem els verbs a l’IMPERFETTO amb la iconografia de la MORT, des de l’Edat Mitjana al Barroc: la trobada dels tres vius i els tres morts; el Triomf de la MORT; la Dansa Macabra; l’Alfabet de la mort de Holbein; Et in Arcadia ego; la Vanitas. Estudi d’una cançó d’Angelo Branduardi: Vanità di vanità.
 • ACCIÓ IMMINENT I ACCIÓ CONTINUATIVA: el verb STARE. A La Creació de Michelangelo de la volta de la Capella Sixtina : “Dio sta per toccare Adamo? Déu està a punt de tocar Adam?” o “si sta allontanando da Adamo? s’està allunyant de Adam?”