PREUS I MATRÍCULA

MATRÍCULA
60 € / Els exalumnes en queden exempts
PREUS CURSOS PRESENCIALS
1 matèria setmanal: 270 € al trimestre
2 matèries setmanals: 360 € al trimestre
3 matèries setmanals: 420 € al trimestre
4 matèries setmanals: 480 € al trimestre
1 matèria trimestral:
(exempta de matrícula)
260 € /  Exempte de matrícula
Visites a exposicions i rutes per Barcelona 260 € /  10% descompte alumnes ESHAB
FORMES DE PAGAMENT
Total: a l’inici del curs.
Fraccionat trimestral: a l’inici de cada trimestre.

 

Si ets exalumne i vols reservar la teva plaça ho has de comunicar a secretaria i abonar 60€ a compte pel curs vinent.
El pagament es pot realitzar a la pròpia ESHAB o a través de domiciliació bancaria:
IBAN ES25-2100-3130-77-2100681568