PREUS I MATRÍCULA

MATRÍCULA
60 €
(Els ex-alumnes en queden exempts)
PREUS
1 matèria setmanal: 260 € al trimestre
2 matèries setmanals: 340 € al trimestre
3 matèries setmanals: 400 € al trimestre
4 matèries setmanals: 450 € al trimestre
5 matèries setmanals: 500 € al trimestre
Matèria mensual:
(exempta de matrícula)
250 € anual / alumnes ESHAB 10% descompte: 225 €
Matèria trimestral:
(exempta de matrícula)
240 € / alumnes ESHAB 50% descompte: 120 €
FORMES DE PAGAMENT
Total: a l’inici del curs.
Fraccionat trimestral: a l’inici de cada trimestre.

 

Es poden realitzar a la pròpia ESHAB o a través de domiciliació bancaria: IBAN ES25-2100-3130-77-2100681568