TRIMESTRAL. UNA APROXIMACIÓ A LES PRIMERES AVANTGUARDES

Laura Benguerel

dimecres 17:00 – 19:00 h.

CALENDARI

3r trimestre

IDIOMA

català

Category
Hª de l'Art, Trimestrals

A principis del XX els valors establerts per l’art des de feia segles s’alteren. Fauvisme, Expressionisme i Cubisme seran els primers moviments que desenvolupin un nou sentit de la idea plàstica.
Els conflictes bèl·lics, els avenços científics i tècnics i els canvis socials portaran els artistes a plantejar-se la funció i el sentit de l’art.

MatisseMunch, Kirchner, Picasso, BraqueModigliani o Kokoschka busquen noves formes artístiques, experimenten amb nous materials i esperen que l’espectador s’enfronti a la seva obra sense prejudicis.

  1. Introducció històrica a la primera meitat del Segle XX
  2. Els antecedents: Postimpressionisme
  3. El Fauvisme: Matisse, Derain i Vlaminck
  4. Edvard Munch
  5. L’Expressionisme Alemany: Kirchner, Heckel, el primer Kandinsky i Otto Dix
  6. El nucli de Viena: Oscar Kokoschka i Egon Schiele
  7. L’escola de París: Modigliani i Marc Chagall
  8. El Cubisme: Picasso i Braque