TRIMESTRAL. L’ORIGEN DEL PENSAMENT. LA VERITAT COM A OBJECTIU

Carmina Vivas

dimecres 19:00 – 21:00 h.

CALENDARI

1er trimestre

IDIOMA

castellà

Category
Filosofia, Trimestrals

Durant aquest trimestre estudiarem com s’origina el pensament lògic a Occident. Des de l’antiguitat l’home es va regir per creences, mites i màgia però a partir del segle VII aC, l’Antiga Grècia va experimentar una evolució sense precedents en el bressol de la cultura europea. Uns quants pensadors van voler esbrinar una veritat objectiva convertint així la lògica en la llavor del que seria posteriorment la ciència. Filòsofs com Heràclit i Parmènides i Matemàtics com Pitàgores i Tales posarien les bases de nous plantejaments per a l’estudi de la natura.

 

  1. El pas del Mite al Logos. Naixement de la filosofia
  2. L’Argè de la Phisis. Tales i L’Escola de Milet
  3. Els Pluralistes: Empèdocles i Anaxàgores
  4. Heràclit i Parmènides. Dues visions de la mateixa Phisis
  5. Pitàgores i la seva escola. Filòsofs i matemàtics perseguits per l’estat
  6. La física de Demòcrit
  7. La Sofística: Gòrgies, Protàgores i Hipias
  8. Sòcrates: un nou Horitzó
  9. Plató: introducció a l’Idealisme i a l’Epistemologia