06. Budisme, taoisme i confucianisme

Carmina Vivas

dilluns 11:30 - 13:30 h.

CALENDARI

7 d’octubre 2019 - 15 de juny 2020

IDIOMA

castellà

Category
Història de les Religions

A les societats occidentals que retem culte a la ciència i al capital, se’ns fa difícil entendre algunes de les reaccions d’orient, ara que el món és global i informatitzat. Aquest és el moment de comprendre l’origen del pensament i les cultures que amb prou feines ens van citar en l’ensenyament tradicional. En aquest curs podrem estudiar des del pensament i les religions del llunyà orient, així com el seu art i les seves formes de vida en el passat, algunes de les quals encara perduren en l’actualitat.

 

  1. Context sociohistòric: Orient i Occident, aspectes culturals
  2. L’origen: Les religions de l’Índia. Context sociohistòric
  3. La religió vèdica: Hinduisme
  4. El Jainisme: Evolució històrica i doctrinal, els temples
  5. El Budisme: La doctrina originària. Escoles i art
  6. Les religions de la Xina: L’universalisme xinès
  7. El Taoisme: Una filosofia de vida
  8. El Confucianisme: Una filosofia social
  9. Les religions del Japó, el Sintoisme i el seu culte
  10. El Budisme japonès. Escoles. El Zen: Filosofia i Zazen