03. DE GIOTTO A PICASSO. UNA HISTÒRIA DE LA PINTURA

CARMINA VIVAS

dimarts 11:00 - 13:00 h. / dimecres 17:00 - 19:00 h.

CALENDARI

octubre 2020 - 15 de juny 2021

IDIOMA

castellà

Category
Hª de l'Art

Durant aquest curs farem un recorregut per la història de la pintura per diferenciar bé els estils i estudiar-los d’acord amb la seva època i als artistes que la representen. Des del gòtic de Giotto al Renaixement de Botticelli o Leonardo, passarem al Barroc de Caravaggio i entrarem al  segle XVIII amb la irrupció de Goya que trenca esquemes. Seguirem l’evolució del segle XIX als diferents vessants, romanticisme, realisme, impressionisme i postimpressionisme. Iniciarem el segle XX amb l’estudi de Matisse i Picasso com els primers pintors d’avantguarda.

 

 1. Giotto i les novetats de l’estil gòtic. Italians i flamencs
 2. El Renaixement: El Quattrocento. Fra Angèlic, Botticelli, P. Francesca
 3. Cinquecento: Miquel Àngel, Leonardo i Rafael
 4. La diversitat de l’època barroca. Caravaggio i l’escola italiana
 5. Velázquez i l’escola espanyola. Ribera, Ribalta i Zurbarán
 6. Holanda. Rembrandt i Vermeer de Delft
 7. Neoclassicisme. David, Gros, Ingres
 8. Romanticisme. Turner, Constable i Friedrich
 9. El realisme social. Courbet i Daumier, Manet
 10. L’impressionisme. Monet, Sisley, Pissarro, Renoir i Degas
 11. El postimpressionisme. Cézanne, Van Gogh i Gauguin
 12. Les avantguardes històriques. Matisse, Vlaminck i el fauvisme
 13. Picasso i el cubisme