03. Construint nous mons: l’art del s. XX

ANNA POU

dilluns 12:00 - 14:00 h.

CALENDARI

7 d’octubre 2019 - 15 de juny 2020

IDIOMA

català

Category
Història de l'Art

Les inquietuds existencials de l’home contemporani, els descobriments científics i els grans esdeveniments històrics han marcat l’art del segle XX i XXI: des de les teories d’Einstein i Nietzsche fins l’arquitectura deconstructivista o la nova espiritualitat d’artistes com Jaume Plensa, veurem quines són les principals corrents de l’art contemporani, del 1900 al 2019.

 

 1. La fi del món clàssic: Freud, Nietzche i Einstein
 2. Viena, ull de l’huracà: Klimt, Schiele, Mahler
 3. El Fauvisme i la teoria dels colors en Matisse
 4. El Cubisme i les seves vessants. Pablo Picasso. Braque, Gris, Delaunay, Apollinnaire. 
 5. L’Expressionisme Alemany: Die Brücke i el cinema expressionista alemany
 6. Der Blaue Reiter (El Genet Blau): Kandinsky i Schömberg., Franz Marc i Paul Klee
 7. La Nova Objectivitat i la poesia expressionista: Bertold Brecht, Otto Dix, Grosz
 8. Dadaisme o el naixement de l’art conceptual: de Duchamp, Man Ray, Picabia, H.Arp
 9. Futurisme o la veneració de la màquina: Boccioni, Carrà, Severini. Constructivisme Rus: pintura, arquitectura i cinema. 
 10. La utopia d’Entreguerres  Piet Mondrian i el grup De Stijl. L’escola de la Bauhaus. Gropius i Mies van der Rohe.
 11. El naixement de l’ arquitectura moderna: l’escola de Chicago. Beherens. Van de Velde
 12. Le Corbusier i el funcionalisme. Alvar Aalto i Frank Lloyd Wright
 13. El surrealisme: teoria i artistes principals. Cinema surrealista. Salvador Dalí i Joan Miró.
 14. El naixement de les avantguardes a USA: Jackson Pollock i Marc Rothko. L’informalisme a França i a Itàlia.
 15. Dau al Set . Antoni Tàpiues, Brossa, Cuixart, Tharrats
 16. Minimalisme: escultura i música
 17. El pop art a USA i Anglaterra
 18. Neodadaisme i performance: John Cage i el Black Mountain College. 
 19. Land Art o l’art de la terra. Body Art
 20. L’art conceptual: Kosuth i art and Language. L’art povera a Itàlia.
 21. La postmodernitat: principals filòsofs (Derrida, Lyotard, Foucault)
 22. Arquitectura postmoderna i deconstructivista. De Bofill a Gehry
 23. Neoexpressionismes: de la Transvanguardia italiana a Barceló
 24. Nova Figuració: Lucian Freud, Francis Bacon, David Hockney
 25. La New Generation de Londres. Damien Hirst i el seu grup
 26. La fotografia a USA i Europa: de Mapplethorpe a avui
 27. Feminisme i art: de Judy Chicago a avui
 28. L’art polític: Ai Wei Wei i les noves tendències
 29. L’art de la nova Xina