02. L’ÈPOCA DELS GRANS MESTRES. ART I HISTÒRIA A L’EUROPA DEL S. XVII

LAURA BENGUEREL

dimarts. 11:00 - 13:00 h. / dimecres 17:00 - 19:00 h.

CALENDARI

octubre 2020 - juny 2021

IDIOMA

català

Category
Hª de l'Art

En l’època del Barroc van aparèixer gran diversitat d’escoles i estils. Com en l’arquitectura i l’escultura, la pintura aviat va aconseguir un extraordinari desenvolupament a la Itàlia del sis-cents, especialment a la ciutat de Roma. L’expansió del Barroc donarà a la monarquia hispànica, el gran “Segle d’Or”: Velázquez, Zurbarán o Valdés Leal, en són una mostra. Però el segle XVII, si per una banda presenta un dels períodes més rics en el panorama artístic, pel que fa a l’àmbit polític i social mostrarà una cara molt diferent: crisi i desigualtats.

 

 1. L’Europa del segle XVII. Absolutismes i Contrareforma. El Concili de Trento
 2. Roma, poder i glòria del Papat
 3. Art a les corts italianes:
  Arquitectura: Bernini i Guarino Guarini
  Escultura: Bernini
  Pintura: els Carracci, Caravaggio i Artemisia Gentileschi
 4. La monarquia hispànica dels últims Àustries: Felip III i  el Duc de Lerma; Felip IV i el Comte Duc d’Olivares
 5. El Segle d’Or de la pintura espanyola: característiques pròpies
 6. El cercle cortesà: Rubens 
 7. Sevilla: crisi, pesta negra i centre artístic 
 8. Els grans Mestres: José de Ribera, Zurbarán, Diego Velázquez, Carreño de Miranda, Claudio Coello, Murillo i Juan Valdés Leal