MESURES DE PREVENCIÓ – COVID19

1. LES AULES

Les aules estaran sempre a disposició per fer-ne un ús responsable a partir de les mesures de prevenció i higiene estipulades. Al final de cada sessió, tot l'espai es desinfectarà adequadament.

2. NÚMERO D'ASSISTENTS

El nombre d'alumnes per aula es veurà reduït considerablement, ja que la distància entre alumnes haurà de ser d'1,50 m.

3. HIGIENE DE MANS

Hi haurà sempre a l'entrada, a les aules i als lavabos gel hidroalcohòlic per a l'ús de l'alumnat.

4. ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

Per accedir a l'escola és obligatori l'ús de la mascareta.

5. CONTROL DELS OBJECTES PERSONALS

Les jaquetes i els abrics hauran de dipositar-se fora de l'aula.

6. VENTILACIÓ DE LES AULES

Per tal de garantir una bona ventilació dels espais, la renovació de l'aire estarà sempre activada.

7. ELS TEMPS

Les entrades i sortides de l'alumnat i els descansos es faran de manera esgraonada, amb la finalitat d'evitar l'acumulació de persones als espais de pas.