04. UNA HISTÒRIA DE LA PINTURA. DE LA “BELLE ÉPOQUE” A LES AVANTGUARDES

CARMINA VIVAS

dimarts 11:00 - 13:00 h. / dimecres 17:00 - 19:00 h.

CALENDARI

octubre 2021 - juny 2022

IDIOMA

castellà

Category
Hª de l'Art

En aquest curs podrem gaudir de la pintura impressionista i postimpressionista de finals del s. XIX amb autors com Monet, Renoir o Pissarro, i amb el postimpressionisme de Van Gogh o Gauguin, autors que obriran les portes de les avantguardes artístiques. Ells ens faran comprendre el perquè d’un art tan revolucionari en el s. XX, amb les seves filosofies i canvis socials i ideologies en franca ruptura amb el passat.

 

 

Impressionisme i postimpressionisme Color al poder

 1. L’Impressionisme. Context. Les noves teories del color
 2. Els pintors. Monet, Sisley, Pissarro, Renoir i Degas
 3. El Postimpressionisme. La recuperació de la forma
 4. Pintors: Cézanne, Van Gogh, Gauguin i Tolosa Lautrec
 5. Les primeres Avantguardes. Context social, ideològic i històric
 6. El Fauvisme. Matisse. Vlaminck. Derain
 7. El Cubisme: Pressupostos tècnics i estètics. Picasso i Braque

Primeres avantguardes Ruptura i modernitat

 1. L’Expressionisme. Ideologia i moviments. Kirchner, Shiele, Kokoscha
 2. Cubisme: pressupostos tècnics i estètics. Picasso i Braque
 3. L’abstracció: lírica i geomètrica. Kandinsky
 4. Constructivisme rus i Neoplasticisme holandès. Mondrian
 5. Futurisme. L’exaltació de la màquina i la ciutat. Boccioni
 6. Dadaisme. La reivindicació de l’absurd. Duchamp
 7.  El Surrealisme i Dalí. Derivació: La pintura Metafísica de Chirico

Segones avantguardes  Aprofundint en la ruptura

 • Context social i històric. Claus de l’època
 • L’Expressionisme Abstracte Pollock i Rothko 
 • El Minimal Art. Pressupostos. Autors i obres
 • El Pop Art i la seva repercussió en el món del disseny i la moda
 • El Op Art: Vassarely