13. DESCARTES I ALTRES SAVIS DE LA HISTÒRIA

CARMINA VIVAS

dijous de 11:00 - 13:00 h.

CALENDARI

octubre 2021 - juny 2022

IDIOMA

castellà

Category
Filosofia

Del Racionalisme a les Filosofies Crítiques

La revolució científica de l’humanisme i el racionalisme  van contribuir a l’emergència de la Il·lustració al S XVIII. Durant aquest curs estudiarem les principals línies d’investigació racional amb els autors més rellevants: Descartes, Hume i Kant. Tots ells ens poden aclarir alguna de les causes de la manera de pensar en la nostra època i del desenvolupament de la ciència. La rèplica motivarà l’aparició al s. XIX de les filosofies de la sospita amb Marx, Nietzche i Freud.

 

EL RACIONALISME DE DESCARTES I L’ EMPIRISME DE HUME

 1. El racionalisme del  s.XVII Descartes. Context i dades biogràfiques
  • El mètode cartesià i el dubte hiperbòlic. Conclusió
  • Tipus de pensaments i classificació de les idees
  • Ontologia cartesiana. Les tres substàncies. Física cartesiana i mecanicisme. 
  • Dualisme antropològic. L’ètica.  Altres racionalistes: Leibniz i Spinoza
 2.  L’empirisme britànic del s.XVII.  Hume. Context i dades biogràfiques
  • Locke i Berkeley. Hume, teoria del coneixement. Les percepcions: Impressions i idees
  • Llei de l’associació d’idees. Tipus de coneixement.  Crítica dels conceptes metafísics
  • Fenomenisme. Escepticisme i emotivisme moral. Una ètica utilitària

 

 

LA IL·LUSTRACIÓ I L’IDEALISME TRANSCENDENTAL DE KANT

 • La Il·lustració. Un moviment intel·lectual i revolucionari
 • Emmanuel Kant. Dades biogràfiques. Objectiu del seu estudi i anàlisi dels judicis científics
 • Crítica de la raó pura: Sensibilitat, enteniment i raóIdealisme transcendental, el gir copernicà. L’estatut de la ciència
 •  Anàlisi de la Dialèctica transcendental. L’estatut de la metafísica
 • Crítica de la raó pràctica. El Factum de la Llei Moral – Ètica material i ètica formal. 
 •  Els postulats de la raó pràctica. El progrés i el sentit de la història

 

 FILOSOFIES DE LA SOSPITA. EL PENSAMENT CRÍTIC

 • Carl Marx. Context. El materialisme històric. Infraestructura i superestructura
 •  El fonament científic del comunisme
 •  Friedrich Nietzche.  Crítica a la moral tradicional. La transvaloració dels valors. El superhome
 •  Sigmund Freud. El descobriment de l’inconscient i l’alliberament de la cultura