19. ART I PENSAMENT DEL PRIMER CRISTIANISME

  • Art i pensament al primer cristianisme
CARMINA VIVAS

Dijous 12:00 - 14:00 h.

CALENDARI

Del 7 de abril -16 de juny 2022

IDIOMA

castellà

Category
Hª de l'Art, Trimestrals, Pensament

En aquest curs estudiarem l’adaptació del platonisme a la nova ideologia del món cristià a través de Sant Agustí i veurem la repercussió de la seva institucionalització a l’art, amb obres magnes com Sant Joan de Laterà, Sant Pau Extramurs o Santa Sofia de Constantinoble, així com l’esplendor i la simbologia dels mosaics i icones bizantines.
 

MATÈRIES

  • Plató, un filòsof anticipadament cristià?
  • Ontologia platònica. Teoria de la realitat
  • Sant Agustí: el platonisme com a fonament teòric del cristianisme
  • Repercussió de la ideologia en l’art paleocristià
  • Manifestacions artístiques a l’imperi bizantí
  • Màgia i color del mosaic bizantí
  • Les icones. Procés i simbologia
  • La crisi iconoclasta. Què hi ha darrere la querella?