MATÈRIES TRIMESTRALS 2020/21

MATÈRIES TRIMESTRALS DEL PRIMER TRIMESTRE
"Fundació Joan Miró" Josep Lluís Sert

GRANS ARQUITECTES CONTEMPORANIS 
1er TRIMESTRE

LAURA BENGUEREL | Dimecres 17:00 – 19:00 h.

Què han aportat noms tan destacats com Gaudí, F.LL.Wrigt, Mies van der Rohe, Le Corbusier, J.LL. Sert o Frank Ghery al món de l’arquitectura? Cadascú d’ells, en la seva època i en el seu moment, van revolucionar les tècniques i formes constructives i han deixat un llegat que cal estudiar. El curs busca un apropament a la cultura arquitectònica i el coneixement i comprensió de la disciplina de forma directa i relacional: d’una banda l’ “experiència vivencial” de l’espai i la matèria, i per una altra una aproximació a les  influències històriques i culturals que en ella es donen.

 

 1. El món d’Antoni Gaudí
 2. F.LL.Wrigt, l’arquitectura organicista als Estats Units
 3. Mies van der Rohe, “less is more
 4. Le Corbusier i J.LL. Sert 
 5. Frank Ghery, més enllà del Guggenheim de Bilbao
F1.large

L’ORIGEN DEL PENSAMENT. LA VERITAT COM A OBJECTIU 
1er TRIMESTRE

CARMINA VIVAS | Dimecres 19:00 – 21:00 h.

Durant aquest trimestre estudiarem com s’origina el pensament lògic a Occident. Des de l’antiguitat l’home es va regir per creences, mites i màgia però a partir del segle VII aC, l’Antiga Grècia va experimentar una evolució sense precedents en el bressol de la cultura europea. Uns quants pensadors van voler esbrinar una veritat objectiva convertint així la lògica en la llavor del que seria posteriorment la ciència. Filòsofs com Heràclit i Parmènides i Matemàtics com Pitàgores i Tales posarien les bases de nous plantejaments per a l’estudi de la natura.

 

 1. El pas del Mite al Logos. Naixement de la filosofia
 2. L’Argè de la Phisis. Tales i L’Escola de Milet
 3. Els Pluralistes: Empèdocles i Anaxàgores
 4. Heràclit i Parmènides. Dues visions de la mateixa Phisis
 5. Pitàgores i la seva escola. Filòsofs i matemàtics perseguits per l’estat
 6. La física de Demòcrit
 7. La Sofística: Gòrgies, Protàgores i Hipias
 8. Sòcrates: un nou Horitzó
 9. Plató: introducció a l’Idealisme i a l’Epistemologia
c-cataros-hoguera_0

ELS CÀTARS: HISTÒRIA, MITE I LLEGENDES 
1er TRIMESTRE

SERGI GRAU | Dijous 17:00 – 19:00 h.

Qui eren els càtars? Perquè avui, més de vuit-cents anys després de la seva aparició, encara ens segueix fascinant la seva història? Però què hi ha de realitat i de mite en aquest moviment? Avui, els càtars s’han convertit en un fenomen mediàtic: la literatura, el turisme, la ruta dels castells càtars, les novel·les o el cinema ha generat una visió del catarisme plena de tòpics i mites que l’allunya de la seva veritable essència.

En aquest curs farem un recorregut per la veritable història dels càtars i alhora ens aproparem als seus mites i llegendes d’un moviment religiós cristià que va capgirar l’ordre establert i va desencadenar la fèrria reacció de la inquisició i dels seus mecanismes repressius.

 

 

 1. Introducció al món dels càtars
 2. Lectures i textos sobre el catarisme
 3. Els moviments espirituals i religiosos de l’edat mitjana
 4. La religió càtara: un altre cristianisme
 5. La Croada contra els albigesos
 6. Els castells càtars I
 7. Els castells càtars II
 8. El catarisme a Catalunya
 9. La inquisició i la persecució
 10. Els últims càtars
 11. La instrumentalització política dels càtars
 12. Mites i llegendes sobre els càtars
PREUS


CURSOS PRESENCIALS
1 matèria trimestral: (exempta de matrícula)
240 € / alumnes ESHAB -50%: 120 €

CURSOS PER STREAMING O DE TRANSMISSIÓ EN DIRECTE DES DE CASA
1 matèria trimestral: (exempta de matrícula)
200 € / alumnes ESHAB: 120 €