MATÈRIES TRIMESTRALS 2019/20

MATÈRIES TRIMESTRALS DEL PRIMER TRIMESTRE

ARQUITECTURA A BARCELONA 1870-2019
1er TRIMESTRE – del 7 d’octubre al 16 de desembre

ANNA POU | Dilluns 17:00 – 19:00 h.

Aquest curs combina classes teòriques -on s’expliquen les principals tendències arquitectòniques que han tingut lloc a Barcelona – amb rutes a peu per tal analitzar els edificis in situ. Iniciarem el nostre recorregut amb la gran transformació de la ciutat amb l’aplicació del Pla Cerdà i la construcció de l’Eixample, seguirem amb l’esclat del modernisme i la figura destacada d’Antoni Gaudí, l’aparició del moviment modern amb el GATEPAC i finalitzarem amb l’anomenada Escola de Barcelona i la nova arquitectura desconstructiva que ens condueix a l’actualitat.

ANY REMBRANDT: PINTURA HOLANDESA I FLAMENCA DEL SEGLE XVII  
1er TRIMESTRE – del 2 d’octubre al 18 de desembre

LAURA BENGUEREL | Dimecres 17:00 – 19:00 h.

En el marc de les celebracions que el món de l’art està duent a terme al llarg d’aquest any en honor al pintor Rembrandt, aquest taller trimestral vol apropar-vos a la figura del genial mestre i els seus contemporanis. L’interès del curs no només es focalitzarà en la producció dels artistes sinó que intentarà aprofundir en temes que permetin comprendre el fenomen de la pintura en el període de la Reforma protestant i del domini de la Corona Espanyola en el territori.

NIETZSCHE I FREUD. FILÒSOFS DE LA SOSPITA
1er TRIMESTRE – del 2 d’octubre al 18 de desembre

CARMINA VIVAS | Dimecres 19:00 – 21:00 h.

Al segle XIX es produeix una ruptura sense precedents en el món de les idees occidentals. Tant, que capgira totes les propostes filosòfiques des de l’època de Plató. Les responsables d’aquest d’alta baix són les anomenades “filosofies de la sospita”, que encapçalen figures com Nietzsche, Marx i Freud. Aquest pensament serà la llavor que germinarà en les noves directrius ideològiques del segle XX.