14. GAUDIR DE LA FILOSOFIA (PART II). 25 IDEES ESTIMULANTS DE LA HISTÒRIA DEL PENSAMENT

JAIME TORRES

dijous 17:00 - 19:00 h.

CALENDARI

4 d'octubre – 20 de juny

IDIOMA

català

Eix temàtic
Filosofia

• Aquest curs té com a objectiu conèixer i reflexionar sobre algunes de les idees més rellevants de la història de la filosofia. Amb una aproximació didàctica i rigorosa, cada sessió girarà al voltant d’un tema rellevant de la història del pensament, coneixent els seus principals trets teòrics, les preguntes que ha generat així com algunes de les respostes més significatives que s’han proposat.

• No són necessaris coneixements previs de filosofia ni haver cursat la primera part del curs.

• S’utilitzaran textos i materials multimèdia per a dinamitzar les explicacions.

• A les classes es propiciarà el pensament crític i el debat.

• Les idees que treballarem durant el curs 2018-2019 són les següents:

 

 

– La ciència i la seva recerca de la veritat: el mètode científic i el falsacionisme.
– Problemes ètics actuals: ètica aplicada.
– L’Absolut: teisme, ateisme, agnosticisme.
– Kant i l’imperatiu categòric.
– Veritat i llenguatge: les fal·làcies.
– El vertigen de la llibertat: determinisme i indeterminisme.
– Política i contracte: Hobbes, Locke i Rousseau.
– Enfrontats al nostre destí: dolor, mort i sentit.
– L’experiència de la bellesa: amor, harmonia, el sublim i la ruptura.
– L’Hel·lenisme: filosofia en temps de crisi.