08. RELIGIONS DE L’ORIENT

CARMINA VIVAS

dimecres 19:00 - 21:00 h.

CALENDARI

3 d'octubre – 19 de juny

IDIOMA

castellà

Eix temàtic
Història de les Religions

Tractarem d’apropar-nos a una cultura i a un pensament bastant diferents i desconeguts per Occident, sobretot en el vessant espiritual. L’estudi de religions com l’hinduisme, el budisme, el taoisme o el confucianisme entre d’altres, ens pot aportar una nova visió de l’Orient, en una època en la qual totes les cultures cerquen un espai per l’enteniment.

 

 1. Context sociohistòric: Orient i Occident. Aspectes culturals
 2. Les religions de l’Índia: Context sociohistòric i geogràfic
 3. La religió vèdica: Bramanisme o Hinduisme
  –Les sagrades escriptures. La doctrina a través de la història
  –L’univers dels déus i la imatge còsmica
 4. El Jainisme: Evolució històrica i doctrinal. Els temples
 5. El Budisme: La doctrina originària
  –Vida i Història de Buda. El primer budisme monàstic
  –Hinayana: L’antiga escola de la saviesa i Mahayana: La nova escola
  –Bhakti: Noves línies de pensament budista
  –El budisme tibetà. Evolució del Budisme fora de l’Índia
 6. Les religions de la Xina: L’universalisme xinès
  –L’harmonia universal: El Yin i el Yan
  –El principi universal suprem: Shang-tu o T’ien
  –El culte als avantpassats i la funció de l’emperador
 7. El Taoisme: Una filosofia de vida
  –Personalitat de Lao-tsé i el Tao Et King
  –El Taoisme Vital. El Taoisme filosòfic. El Taoisme popular
 8. El Confucianisme
  –La personalitat de Confuci. La doctrina: Una ètica autònoma
 9. Les religions del Japó. El Sintoisme
  –Mites i concepte. Història. Culte i santuaris
  –El Budisme Zen. Filosofia i Zazen