04. DE L’EUROPA DE LES CATEDRALS AL RENAIXEMENT FLAMENC

LAURA BENGUEREL

dimarts 11:00 - 13:00 h.
dimarts 17:00 - 19:00 h.

CALENDARI

2 d'octubre – 18 de juny

IDIOMA

català

Eix temàtic
Història de l'Art

Els segles XIII i XIV van ser moments de canvis vertiginosos, la catedral es va convertir en el nou signe dels temps. S’hi reflectia el poder econòmic, tecnològic, social i intel·lectual de les puixants ciutats convertides en centres de poder.
En aquest curs us proposem un viatge al passat, endinsant-nos en la Baixa Edat Mitjana, en la seva essència cultural i espiritual, en els costums i maneres de viure de la seva gent, i sobretot en la materialització d’un art nou, el Gòtic.

 

1. Els orígens: l’Abadia de Saint Denis i l’Abat Suger
2. El gòtic a la península Ibèrica: Toledo, Burgos i Lleó
3. Gòtic a Anglaterra: Les Catedrals de Canterbury, Salisbury, Wells, Gloucester, Capella de Sant Jordi Windsor, l’Abadia de Westminster i el Col·legi Real de Cambridge.
4. Gòtic Meridional: de la catedral d’Albí a la basílica de Sant Francesc a Assís i de la catedral de Girona a les Drassanes de Barcelona
5. Les vidrieres: l’art de gravar la llum
6. L’Escultura gòtica: evolució iconogràfica
7. Itàlia: Dante, Petrarca i Bocaccio
8. El Trecento italià: el camí a la modernitat. Cimabue, Duccio, Simone Martini, Giotto i l’última pintura medieval a Itàlia
9. Pintura flamenca: els germans Van Eyck, Van der Weyden, Van der Goes i El Bosco