01. HISTÒRIA DE LA BELLESA

Anna Pou

dilluns 12:00 - 14:00 h.

CALENDARI

1 d'octubre – 17 de juny

IDIOMA

català

Eix temàtic
Història de l'Art

Què era la «bellesa» pels grecs? I pels pintors del romànic? I per Tàpies? Perquè canvia tot al segle XX? Estudiarem el desenvolupament de què es considera «bell» a través de l’art, la literatura, la filosofia i la música des de l’Antiguitat als nostres dies. Només així podrem entendre l’esperit de cada època i tenir les claus per desxifrar cada estil en tots els seus vessants.
1. Pitàgores i els orígens de la Bellesa. El nombre auri i l’harmonia.
2. Plató i Aristòtil. La Tragèdia i la Comèdia. L’art clàssic i hel·lenístic.
3. Roma i el poder de l’enginyeria. Poesia i filosofia: de Ciceró a Sèneca.
4. Els orígens del pensament i de l’art cristià: Bizanci.
5. Sant Agustí i el naixement del romànic. La simbologia de les formes i els colors.
6. La ruptura dels franciscans i dominics. Les catedrals gòtiques. Sant Tomàs d’Aquino i les primeres universitats.
7. Els pioners del Renaixement: Giotto, Dante i Petrarca.
8. El cas de Leonardo da Vinci, pare de la Modernitat.
9. El neoplatonisme dels Mèdici: Miquel Àngel i Botticelli.
10. Venècia en plena esplendor: el naixement de l’òpera i els grans coloristes.
11. El món és un somni: el Barroc i la seva simbologia
12. Rembrandt, Rubens, Caravaggio: tres maneres de sentir i de pintar
13. El Rococó: l’art de viure. Els grans palaus i la literatura.
14. La Revolució Francesa i la Il·lustració. El Neoclassicisme.
15. El cas de Goya
16. El geni romàntic: de Goethe a Beethoven. La pintura de Delacroix.
17. El Realisme en la literatura i la pintura
18. Els grans dandis: el Simbolisme. El Modernisme.
19. El gran trencament: Nietzsche, Freud i Einstein
20. La via expressionista: de Matisse a Kandinsky. La música atonal. La literatura alemanya.
21. Els orígens de la dansa contemporània: els ballets russos
22. La via científica: del cubisme a la Bauhaus.
23. L’arquitectura funcionalista: de Gropius a Le Corbusier
24. Les grans utopies: l’abstracció (de Mondrian a Malevich)
25. El dadaisme i les seves conseqüències: l’art conceptual
26. L’impacte de l’existencialisme: l’informalisme. Pollock. El Dau al Set.
27. L’impacte de la societat de consum: el Pop Art i les seves conseqüències
28. Les primeres experiències performatives: happening, body art, land art
29. El minimalisme artístic i musical
30. Què és la postmodernitat? Els grans filòsofs actuals.
31. El feminisme, el multiculturalisme, l’art polític
32. L’arquitectura postmoderna: de Gehry a Hadid
33. El vídeo-art i les noves tecnologies en l’art.
34. Els artistes britànics: «The British Generation». El cas de Damien Hirst.